اخبار
درحال مطلعه
مناقصه عمرانی در اصفهان

مناقصه عمرانی در اصفهان

توسط ایران تندرآوریل 19, 2019

مناقصه عمرانی در اصفهان مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه عمرانی در اصفهان

مناقصه عملیات اجرایی بازسازی و ترمیم قنات
مناقصه اجرای عملیات موتورخانه وبخشی از تاسیسات برق
مناقصه عملیات اجرایی احداث بخشی از کانال هدایت سیلاب
مناقصه اجرای عملیات موتورخانه و بخشی از تاسیسات برق و مکانیکی ساختمان

جهت اطلاع از مناقصه عمرانی در اصفهان جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%