تقویم نمایشگاه ها

قابل توجه استفاده کنندگان از اطلاعات نمایشگاه ها

  • اطلاعات درج شده، به استناد و مطابق اعلام برگزارکنندگان نمایشگاه ها بوده و این شرکت هیچگونه دخل و تصرف و مسئولیتی در قبال صحت و سقم آنها ندارد.
  • با توجه به تجربیات سنوات گذشته، احتمال بروز تغییرات در تاریخ، شرایط، محل و نحوه برگزاری نمایشگاه ها همواره وجود دارد بنابراین توصیه می گردد جهت اطمینان قطعی از اطلاعات برگزاری نمایشگاه ها، مستقیماً با برگزارکنندگان نمایشگاه ها تماس حاصل گردد.
  • شرکت ایران تندر صرفاً وظیفه اطلاع رسانی نمایشگاه ها را داشته و در قبال تغییرات احتمالی آن هیچگونه مسئولیتی را به عهده ندارد.

جهت جستجو در نمایشگاه ها از کلید های ترکیبی Ctrl + F استفاده نمایید  

نمایشگاه های داخلی     نمایشگاه های خارجی