اخبار
درحال مطلعه
مناقصه خرید تجهیزات دریایی

مناقصه خرید تجهیزات دریایی

توسط ایران تندرآوریل 18, 2019

مناقصه خرید تجهیزات دریایی مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه خرید تجهیزات دریایی

مناقصه سرویس و انجام تعمیرات اساسی زیرآبی
مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی
مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات سایتهای رادیویی
مناقصه ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر نگهداشت تجهیزات خشکی و دریایی
جهت اطلاع از مناقصه خرید تجهیزات دریایی جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%