نرم افزار موبایل مناقصات

معرفی اپلیکیشن ایران تندر

دسترسی شما محدود نیست! شما بعد از ورود به اپلیکیشن موبایل اندروید یا ios تندر اپ به کلیه اطلاعات مناقصه ها ، مزایده ها ، استعلام بهاها و … دسترسی خواهید داشت و می توانید این اطلاعات را بر حسب واژه مورد نظر ، شاخه ها و زیر شاخه ها ، استان و کشور ، تاریخ انتشار و مهلت دریافت اسناد ، سازمان مناقصه گزار و … غیره فیلتر یا جستجو نمایید.

سادگی و کاربری آسان اولین نکته ای است که شما با ورود به اپلیکیشن متوجه خواهید شد! هر چند کارشناسان پشتیبانی بصورت ۲۴ ساعته پاسخگو و راهنمای شما بصورت تلفنی می باشند…

 

اپلیکیشن مزایده    اپلیکیشن مناقصه
نرم افزار مناقصه    نرم افزار مزایده
نرم افزار موبایل مناقصه    مناقصه اپلیکیشن
دانلود اپ مناقصه