اشتراک سایت مناقصات

معرفی سرویس سامانه ایران تندر

دسترسی شما محدود نیست! شما بعد از لاگین در سامانه به کلیه اطلاعات مناقصه ها ، مزایده ها ، استعلام بهاها و … دسترسی خواهید داشت و می توانید این اطلاعات را بر حسب واژه مورد نظر ، شاخه ها و زیر شاخه ها ، استان و کشور ، تاریخ انتشار و مهلت دریافت اسناد ، سازمان مناقصه گزار و … غیره فیلتر یا جستجو نمایید.

سادگی و کاربری آسان اولین نکته ای است که شما با ورود به سامانه متوجه خواهید شد! هر چند کارشناسان پشتیبانی بصورت ۲۴ ساعته پاسخگو و راهنمای شما بصورت تلفنی می باشند…