ایران تندر ارائه دهنده اطلاع رسانی لحظه ای مناقصه و مزایده در کشور

اخبار مناقصات
اخیرا
 
ادامه مطلب
آذر ۲۰, ۱۳۹۸

مناقصه های برقگیر در رفسنجان

اطلاعات مناقصه های برقگیر در رفسنجان مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

بدنبال بهترین سایت مناقصات برقگیر می گردید ! اطلاعات مناقصه های برقگیر در سایت مناقصات مزایدات ایران تندر بصورت جامع اطلاع رسانی میشود تعرفه مناسب اطلاع رسانی و جامع بودن دو نکته اطلاع رسانی ایران تندر است که براحتی نمیشود از آن گذر کرد

مناقصه خرید ۳۲۸ دستگاه برقگیر در تمام سطوح ولتاژ مناقصه خرید برقگیر های ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلوولت مناقصه خرید برقگیر و شمارنده برقگیر

جهت اطلاع از مناقصه های برقگیر در رفسنجان جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه [...]

 
ادامه مطلب
آذر ۱۹, ۱۳۹۸

مناقصات شرکت گاز در ارومیه

اطلاعات مناقصه شرکت گاز در ارومیه مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

بدنبال بهترین سایت مناقصه شرکت گاز می گردید! اطلاعات مناقصه شرکت گاز در سایت مناقصات ایران تندر بصورت جامع اطلاع رسانی میشود تعرفه مناسب اطلاع رسانی و جامع بودن دو نکته اطلاع رسانی ایران تندر است که براحتی نمیشود از آن گذر کرد

مناقصه خدمات بهره برداری و امداد گاز مناقصه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع مناقصه پروژه جابجایی و تعمیرات انشعابات

جهت اطلاع از مناقصه شرکت گاز در ارومیه جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید.

www.irantender.net www.etender.ir ۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴ ۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

 
ادامه مطلب
آذر ۱۸, ۱۳۹۸

مناقصه های لوازم روشنایی

اطلاعات مناقصه های لوازم روشنایی مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

بدنبال بهترین سایت مناقصات لوازم روشنایی می گردید! اطلاعات مناقصات لوازم روشنایی در سایت مناقصات ایران تندر بصورت جامع اطلاع رسانی میشود تعرفه مناسب اطلاع رسانی و جامع بودن دو نکته اطلاع رسانی ایران تندر است که براحتی نمیشود از آن گذر کرد

مناقصه خرید و حمل لوازم برقی و روشنایی مناقصه خرید لوازم برقی جهت تکمیل شبکه روشنایی معابر

جهت اطلاع از مناقصه های لوازم روشنایی جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید.

www.irantender.net www.etender.ir ۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴ ۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

 
ادامه مطلب
آذر ۱۷, ۱۳۹۸

مناقصه عملیات خاکریزی

اطلاعات مناقصه عملیات خاکریزی مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

بدنبال بهترین سایت مناقصه عملیات خاکریزی می گردید! اطلاعات مناقصه عملیات خاکریزی در سایت مناقصات ایران تندر بصورت جامع اطلاع رسانی میشود تعرفه مناسب اطلاع رسانی و جامع بودن دو نکته اطلاع رسانی ایران تندر است که براحتی نمیشود از آن گذر کرد

مناقصه نخاله برداری ،خاکریزی مناقصه عملیات اجرایی راهسازی مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مصالح..

جهت اطلاع از مناقصه عملیات خاکریزی جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید.

www.irantender.net www.etender.ir ۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴ ۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

دسترسی سریع
مدیریت کاربری
نرم افزار موبایل
اخبار و اطلاعیه
 
 
 
تبلیغات بنری
5 داغ
داغ داغ
مرتب
 
1
سایت مزایده خودرو
 
2
سرویس اطلاع رسانی مناقصات سوریه
 
3
دریافت رایگان و تحویل اسناد
 
4
ایران تندر در سال ۱۳۹۶
 
5
نشر رایگان آگهی در ایران تندر