اخبار
درحال مطلعه
اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۱ مرداد ۹۸

اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۱ مرداد ۹۸

توسط ایران تندرجولای 23, 2019

نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شیراز ۹۸ اولین دوره
تاریخ شروع:سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ (۰۸/۱۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۰۵/۲۵ (۰۸/۱۶/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۷ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:farsfair.ir
تلفن:۰۷۱۳۶۲۱۲۵۲۵
فکس:۰۷۱۳۶۲۰۰۰۴۷

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%