اخبار
درحال مطلعه
اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۱۶ مرداد ۹۸

اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۱۶ مرداد ۹۸

توسط ایران تندرآگوست 8, 2019

نمایشگاه بورس، بانک و بیمه شیراز ۹۸

تاریخ شروع:چهارشنبه ۹۸/۰۶/۰۶ (۰۸/۲۸/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ (۰۸/۳۱/۲۰۱۹)
زمان بازدید:۱۷ الی ۲۲
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:farsfair.ir
تلفن:۰۷۱۳۶۲۱۲۵۲۵
فکس:۰۷۱۳۶۲۰۰۰۴۷

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%