اخبار
درحال مطلعه
اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۱۹ مرداد ۹۸

اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۱۹ مرداد ۹۸

توسط ایران تندرآگوست 10, 2019

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های بخش تعاون بیرجند ۹۸

تاریخ شروع:جمعه ۹۸/۰۶/۰۸ (۰۸/۳۰/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۰۶/۱۵ (۰۹/۰۶/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:sk-fair.ir
تلفن:۰۵۶۳۲۴۵۴۰۶۱_۰۹۳۸۹۷۶۱۲۷۹

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%