اخبار
درحال مطلعه
اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (خارجی) ۱ مرداد ۹۸

اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (خارجی) ۱ مرداد ۹۸

توسط ایران تندرجولای 23, 2019

نمایشگاه بین المللی دانشجویان EDUCATION اربیل عراق ۲۰۱۹

تاریخ شروع:چهارشنبه ۹۸/۰۵/۳۰ (۰۸/۲۱/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۶/۰۲ (۰۸/۲۴/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:erbilfair.com

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%