اخبار
درحال مطلعه
مناقصه فضای سبز در یزد

مناقصه فضای سبز در یزد

توسط ایران تندرمی 4, 2019

مناقصه فضای سبز در یزد مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه فضای سبز در یزد

مناقصه ساماندهی فضای سبز
مناقصه خرید گونه های گیاهی
مناقصه نگهدری فضای سبز و تاسیسات
مناقصه آبیاری و مراقبت از فضای سبز

جهت اطلاع از مناقصه فضای سبز در یزد در یزد جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%