اخبار
درحال مطلعه
مناقصات فضای سبز در اهواز

مناقصات فضای سبز در اهواز

توسط ایران تندرفوریه 9, 2020

اطلاعات مناقصات فضای سبز در اهواز مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور جستجو کنید

بدنبال بهترین سایت مناقصات می گردید!
اطلاعات مناقصات فضای سبز در سایت مناقصات مزایدات ایران تندر بصورت جامع اطلاع رسانی میشود
تعرفه مناسب اطلاع رسانی و جامع بودن دو نکته اطلاع رسانی ایران تندر است که براحتی نمیشود از آن گذر کرد

مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز
مناقصه پروژه احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز
مناقصه ترمیم، کاشت،داشت،حفظ و نگهداری فضای سبز
جهت اطلاع از مناقصات فضای سبز در اهواز جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات ایران تندر مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%