اخبار
درحال مطلعه
مناقصه خاکبرداری در یزد

مناقصه خاکبرداری در یزد

توسط ایران تندرمی 3, 2019

مناقصه خاکبرداری در یزد مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه خاکبرداری در یزد

مناقصه انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی
مناقصه واگذاری عملیات گودبرداری، خاکبرداری و حمل خاک
مناقصه اجرای پروژه خاکبرداری و جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت بلوار

جهت اطلاع از مناقصه خاکبرداری در یزد در یزد جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%