اخبار
درحال مطلعه
مناقصه خرید تجهیزات دریایی در افوس

مناقصه خرید تجهیزات دریایی در افوس

توسط ایران تندرمارس 16, 2019

مناقصه خرید تجهیزات دریایی در افوس مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه خرید تجهیزات دریایی در افوس

مناقصه ۱- خرید گوشت قرمز ۲- خرید مواد غذایی گروه غلات،حبوبات
مناقصه خرید مواد غذایی
جهت اطلاع از مناقصه خرید تجهیزات دریایی در افوس جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%