اخبار
درحال مطلعه
اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۲۴ مرداد ۹۸

اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۲۴ مرداد ۹۸

توسط ایران تندرمرداد ۲۴, ۱۳۹۸

نمایشگاه صنایع کوچک تبریز ۹۸

تاریخ شروع:چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳ (۰۹/۰۴/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:شنبه ۹۸/۰۶/۱۶ (۰۹/۰۷/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:tabrizfair.ir
تلفن:۰۴۱۳۶۳۷۳۸۵۱-۸_۰۲۱۶۶۵۲۱۱۹۹
فکس:۰۴۱۳۶۳۷۳۸۵۰

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ