اخبار
درحال مطلعه
اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (خارجی) ۲۴ مرداد ۹۸

اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (خارجی) ۲۴ مرداد ۹۸

توسط ایران تندرآگوست 15, 2019

نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی INDEX امارات دبی ۲۰۱۹

تاریخ شروع:سه شنبه ۹۸/۰۶/۲۶ (۰۹/۱۷/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:پنجشنبه ۹۸/۰۶/۲۸ (۰۹/۱۹/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:indexexhibition.com

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ