اخبار
درحال مطلعه
مناقصه فضای سبز در اصفهان

مناقصه فضای سبز در اصفهان

توسط ایران تندرآوریل 29, 2019

مناقصه فضای سبز در اصفهان مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه فضای سبز در اصفهان

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز
مناقصه فضای سبز و خدمات شهری
مناقصه ۱-تعمیر و توسعه امور تاسیساتی
مناقصه انجام خدمات عمومی،نظافت،حفظ و نگهداری فضای سبز

جهت اطلاع از مناقصه فضای سبز در اصفهان جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%