قابل توجه استفاده کنندگان از اطلاعات نمایشگاه ها

 
 • ۱ نمایشگاه تخصصی بین المللی مواد غذایی و نوشیدنی بیرمینگهام- انگلستان ۲۷-۲۹ فروردین
  (۱۸-۱۶ آوریل ۲۰۱۸) – خانم رستگار
  ۲۱۹۱۲۴۴۲-۲۲۶۶۲۸۳۵

  ۲ چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنعت، برق و انرژی ژوهانسبورگ- آفریقای جنوبی ۱۹-۲۳ شهریور
  (۱۴-۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸) خانم رستگار
  ۲۱۹۱۲۴۴۲-۲۲۶۶۲۶۹۰

  ۳ پنجاه و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان بلونیا- ایتالیا (SAIE 2018) 25-28 مهر
  (۲۰-۱۷ اکتبر ۲۰۱۸) آقای آملی
  ۲۱۹۱۲۶۵۱ آقای نادری
  ۲۱۹۱۲۶۹۲

  ۴ نمایشگاه بین المللی مواد غذایی سیال پاریس- فرانسه (SIAL 2018) 29 مهر-۳ آبان
  (۲۵-۲۱ اکتبر ۲۰۱۸) – خانم مهر علی بیگی
  ۲۱۹۱۲۵۶۸

  ۵ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی- پاکستان
  آذر ماه
  (دسامبر ۲۰۱۸) آقای بروجردی آقای رسولی
  ۲۱۹۱۲۳۲۸-۲۲۶۶۲۸۲۳

  ۶ چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی غذا و نوشیدنی توکیو- ژاپن (FOODEX JAPAN 2019) اسفند ماه
  (مارس ۲۰۱۹) – –

  ۷ شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان مسقط-عمان (BIG SHOW 2019) اسفند ماه
  (مارس ۲۰۱۹) خانم فرشیدفر
  ۲۱۹۱۲۹۰۵ –