اخبار
درحال مطلعه
مناقصه کرمانشاه

مناقصه کرمانشاه

توسط ایران تندرخرداد ۱۳, ۱۳۹۸

مناقصه کرمانشاه مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه کرمانشاه

مناقصه ۱- آبرسانی
استعلام بها سولفات آلومینیم
مناقصه : خرید تعداد ۷۰۰ فقره لوازم انشعاب آب
مناقصه شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاری برای پروژه
جهت اطلاع از مناقصه کرمانشاه جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ