اخبار
درحال مطلعه
مناقصات امروز تهران

مناقصات امروز تهران

توسط ایران تندرمی 26, 2019

مناقصات امروز تهران مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصات امروز تهران

مناقصه احداث خط ارتباطی ترانس
مناقصه نظافت محاوط بیرونی و درونی
مناقصه خرید و تامین پکیج ایستگاه های پمپاژ
مناقصه تامین خدمات حفاظت و حراست و تاسیسات
جهت اطلاع از مناقصات امروز تهران جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%