اخبار
درحال مطلعه
مناقصه عایق رطوبتی

مناقصه عایق رطوبتی

توسط ایران تندرمی 18, 2019

مناقصه عایق رطوبتی مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه عایق رطوبتی

مناقصه عملیات عایق کاری
مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی
مناقصه عملیات عایق کاری رطوبتی و بازسازی
مناقصه خرید و اجرای عایق پیش ساخته رطوبتی
جهت اطلاع از مناقصه عایق رطوبتی جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ