اخبار
درحال مطلعه
مناقصه لباس بیمارستانی

مناقصه لباس بیمارستانی

توسط ایران تندرمی 17, 2019

مناقصه لباس بیمارستانی مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه لباس بیمارستانی

مناقصه خرید لباس بیمار
مناقصه خرید لباسهای استریل و غیر استریل بیمارستانی
مناقصه خرید پارچه لباسکاری وپارچه تترون وملحفه بیمارستانی

جهت اطلاع از مناقصه لباس بیمارستانی جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ