اخبار
درحال مطلعه
مناقصات بندر امام خمینی

مناقصات بندر امام خمینی

توسط ایران تندرمی 15, 2019

مناقصات بندر امام خمینی مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصات بندر امام خمینی
مناقصه تعمیرات ۱۲ دستگاه ترنسیور
مناقصه گشت و یازرسی از منابع آب
مناقصه خرید مواد بهسازی سیستم بویلرها
مناقصه آنالیز روغن کمپرسورهای تبریدی-ترانسفورماتور
جهت اطلاع از مناقصات بندر امام خمینی جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%