اخبار
درحال مطلعه
مناقصه اسکلت فلزی در اهواز

مناقصه اسکلت فلزی در اهواز

توسط ایران تندرآوریل 25, 2019

مناقصه اسکلت فلزی در اهواز مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه اسکلت فلزی در اهواز

مناقصه رنگ آمیزی اسکلت فلزی
مناقصه مرمت و بازسازی ساختمان
مناقصه تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزیچ
مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و PIPINGکولینگ تاور

جهت اطلاع از مناقصه اسکلت فلزی در اهواز جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%