اخبار
درحال مطلعه
مناقصه های ابنیه در افوس

مناقصه های ابنیه در افوس

توسط ایران تندرمارس 25, 2019

مناقصه های ابنیه در افوس مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه های ابنیه در افوس

مناقصه ۱- تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه
مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای عملیات ساختمانی ابنیه
مناقصه اجرای قسمتی از عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی
جهت اطلاع از مناقصه های ابنیه در افوس جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%