اخبار
درحال مطلعه
مناقصه لباس کار در یزد

مناقصه لباس کار در یزد

توسط ایران تندرمارس 18, 2019

مناقصه لباس کار در یزد مرتبط با کار خود را در ایران تندر سامانه مناقصات مزایدات کشور به نشانی irantender.net جستجو کنید

ایران تندر اطلاع رسانی مناقصه لباس کار در یزد

مناقصه خرید لباس
مناقصه لباسکاردوتکه
مناقصه خرید ۲۵۰۰ عدد لباسکار فرم اداری
مناقصه خرید لباس مخصوص جوشکاری
جهت اطلاع از مناقصه لباس کار در یزد جامع و بروز به سایت ثبت نام در سامانه مناقصات و مزایدات “ایران تندر”به نشانی irantender.net مراجعه نمایید

www.irantender.net
www.etender.ir
۰۲۱۷۷۵۸۲۹۲۴
۰۹۱۹۸۱۰۱۵۷۲

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%