درحال مطلعه
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی سنندج ۹۷

نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی سنندج ۹۷

توسط ایران تندرمی 10, 2018
واکنش شما چیست؟
عالی
50%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
50%