اخبار
درحال مطلعه
اصلاح قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اصلاح قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

توسط ایران تندرشهریور ۲۱, ۱۳۹۸

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۱۳ هیأت وزیران درخصوص”اصلاح تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”، طی نامه شماره ۷۴۱۶۱ در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ