اخبار
درحال مطلعه
اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۲۳ مرداد ۹۸

اطلاع رسانی روزانه برگزاری نمایشگاهها (داخلی) ۲۳ مرداد ۹۸

توسط ایران تندرمرداد ۲۳, ۱۳۹۸

نمایشگاه دام و طیور و کشاورزی قم ۹۸

تاریخ شروع:سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲ (۰۹/۰۳/۲۰۱۹)
تاریخ پایان:جمعه ۹۸/۰۶/۱۵ (۰۹/۰۶/۲۰۱۹)
نوع نمایشگاه:داخلی
تلفن:۰۲۵۳۳۸۰۰۰۲۱_۰۹۰۳۶۱۵۴۰۴۳

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ