اخبار
درحال مطلعه
نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز پیما نهای ریالی فاقد تعدیل

نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز پیما نهای ریالی فاقد تعدیل

توسط ایران تندرژوئن 13, 2019

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیما نهای ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

برگرفته از سایت نظام فنی و اجرایی کشور

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ