اخبار
درحال مطلعه
راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی

راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی

توسط ایران تندرخرداد ۱۳, ۱۳۹۸

راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی

برگرفته از سایت نظام فنی و اجرایی کشور

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%

درج یک پاسخ