اخبار
درحال مطلعه
پیام وابسته بازرگانی سفارت ایران در کابل

پیام وابسته بازرگانی سفارت ایران در کابل

توسط ایران تندرفوریه 17, 2018

یکی از عوامل مهم رشد  اقتصادی کشور ها،توسعه تجارت است بنابرین جهت تامین اقتصادی کشور باید از تمامی فرصت ها و موقعیت های مبادلات بهره مند شد .ازین رو با توجه به زمینه ها و موقعیت های سرمایه گذاری، همکاری  دو کشور همسایه  ایران و افغانستان میتواند گامی موثر جهت شکوفایی اقتصادی شود.

واکنش شما چیست؟
عالی
0%
خوب
0%
ممتنع
0%
چی بود؟
0%
بد
0%
بسیار بد
0%