مناقصه ارزیابی کیفیت خدمات عمومی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2681881
  • کد آگهی
  • 96896
  • مجموعه آگهی
  • مناقصات کشورهای خارجی
  • مناقصه گذار
  • UNDP Country Office - UZBEKISTAN
  • عنوان آگهی
  • مناقصه ارزیابی کیفیت خدمات عمومی

  • شرح آگهی
  • مناقصه ارزیابی کیفیت خدمات عمومی ارائه شده از طریق CGU در 4 منطقه آزمایشی ازبکستان по оценке качества оказания государственных услуг, оказываемых через ЦГУ в 4 пилотных регионах Узбекистанапо оценке качества оказания государственных услуг, оказываемых через ЦГУ в 4 пилотных регионах Узбекистана

  • مبلغ برآورد مالی
  • 0
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1401-08-26
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-07
  • کشور
  • ازبکستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های خارجی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • https://procurement-notices.undp.org
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد