کاربر مهمان

استعلام بها آزمایشگاهی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2712286
  • کد آگهی
  • ۱۱۰۱۰۹۱۷۰۸۰۰۰۱۳۰
  • مجموعه آگهی
  • تجهيزات و مواد آزمايشگاهي
  • مناقصه گذار
  • بیمارستان دکتر شیخ مشهد
  • عنوان آگهی
  • استعلام بها آزمایشگاهی

  • شرح آگهی
  • استعلام بها آزمایشگاهی - معرف کنترل سرم غیر نرمال کارتن 10 ویالی نام تجارتی سنترونیک مرجع عرضه کننده فر آسا مد -معرف کنترل سرم نرمال کارتن 10 ویالی نام تجارتی سنترونیک مرجع عرضه کننده فر آسا مد -معرف کنترل خون Tru Lab PT/PTT حجم 1 ml جعبه مقوایی 1 ویالی مرجع عرضه کننده پارس آزمون -کیت RF آزمایشگاهی ویال 5 ml مرجع سازنده صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان مرجع عرضه کننده صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام پنی سیلین مدل 13MD320-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام پیپراسیلین و تازوباکتام مدل 13MD379-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام سفیکسیم مدل 13MD364-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام سفتازیدیم مدل 13MD347-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام سفازولین مدل 13MD342-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام سیپروفلوکساسین مدل 13MD346-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام کوتریموکسازول مدل 13MD327-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -جنتامایسین مدل 13MD312-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام مروپنم مدل 13MD378-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام آمیکاسین مدل 13MD341-50 جعبه مقوایی 5 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام نیتروفورانتوئین مدل 13MD310-50 جعبه مقوایی 1 ویال شیشه ای 50 دیسکی نام تجارتی SPAN مرجع عرضه کننده پیشرو تشخیص -اپلیکاتور پلی اتیلنی مرجع سازنده جام دارو -سرم کنترل بیوشیمی الایزا آزمایشگاهی مدل 100705 جعبه مقوایی 10 ویالی 5 ml نام تجارتی PATHONORM H مرجع سازنده SERO کشور سازنده نروژ مرجع عرضه کننده نیما پویش طب -سرم کنترل بیوشیمی الایزا آزمایشگاهی مدل 100805 جعبه مقوایی 10 ویالی 5 ml نام تجارتی PATHONORM L مرجع سازنده SERO کشور سازنده نروژ مرجع عرضه کننده نیما پویش طب -کیت کالیبراسیون بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی مدل 600 بسته 1 عددی 600 cc نام تجارتی TECHNO MEDICA مرجع عرضه کننده پویه تجارت امید ایرانیان -کیت کالیبراسیون بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی مدل 630IE بسته 1 عددی 650 cc نام تجارتی TECHNO MEDICA مرجع عرضه کننده پویه تجارت امید ایرانیان -معرف کالیبراسیون سرم HDL آزمایشگاه تشخیص طبی جعبه مقوایی 1 ویالی 1 ml نام تجارتی ELITECH مرجع عرضه کننده طب گستران حیان ایرانیان -کیت آهن TIBC بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی جعبه مقوایی 50 تستی نام تجارتی ELITECH مرجع عرضه کننده طب گستران حیان ایرانیان -کیت ASO آزمایشگاه تشخیص طبی ویال پلاستیکی مقدار 5 ml نام تجارتی SLO مرجع عرضه کننده صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان -کیت کمپلمان الایزا آزمایشگاهی مدل ZK025.R جعبه مقوایی نام تجارتی C4 مرجع سازنده THE BINDING SITE کشور سازنده ایرلند مرجع عرضه کننده نیما پویش طب -کیت کمپلمان الایزا آزمایشگاهی مدل ZK023.R جعبه مقوایی نام تجارتی C3 مرجع سازنده THE BINDING SITE کشور سازنده ایرلند مرجع عرضه کننده نیما پویش طب -لوله آزمایش PS سایز 12x100 mm کیسه 500 عددی نام تجارتی EXPILAB مرجع عرضه کننده مهد آزما تشخیص -کیت کراتین فسفوکیناز cpk مدل IFCC liquid بسته 1 کیتی 100 ml نام تجارتی کیمیا پژوهان مرجع عرضه کننده کیمیا پژوهان -جعبه نوک سمپلر آزمایشگاهی کد KE050-200 مرجع سازنده JIANGSU KANGJIAN MEDICAL APPARATUS CO.LTD مرجع عرضه کننده فرهاد حسین زاده -کاغذ رول حرارتی POS طول 20 m عرض 57 mm کارتن 200 عددی مرجع عرضه کننده تعاونی تولیدی سلطان رول کار -کاغذ رول رسید حرارتی WINCOR دستگاه ATM عرض 79 mm طول متری مرجع عرضه کننده ماشااله نعمتی -کیت گلوکز-6فسفات دهیدروژناز G6PD و روش کیفی رنگ سنجی تشخیص طبی جعبه مقوایی 25 تستی نام تجارتی لابراتوار صبا مرجع عرضه کننده مسعود شایسته یگانه -کیت آمونیاک آزمایشگاه تشخیص طبی مدل AM1015 بسته 1 کیتی نام تجارتی RANDOX مرجع سازنده RANDOX LABORATORIES LTD. کشور سازنده انگلستان مرجع عرضه کننده توسعه کیمیای سعادت -کیت Alb آلبومین آزمایشگاه تشخیص طبی بسته 1 کیتی نام تجارتی TKS مرجع سازنده توسعه کیمیای سعادت کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده توسعه کیمیای سعادت -کیت لیپاز آزمایشگاه تشخیص طبی بسته 1 کیتی نام تجارتی TKS مرجع سازنده توسعه کیمیای سعادت کشور سازنده ایران مرجع عرضه کننده توسعه کیمیای سعادت -چسب بافت پاتولوژی مونتلان بطری 250 ml نام تجارتی LABTRON مرجع سازنده لاب ترون مرجع عرضه کننده لاب ترون -کیت تشخیص دیسک آنتی بیوگرام سفپیم 30 µg مدل FEP30 جعبه مقوایی 5 کارتریجی نام تجارتی LIOFILCHEM S.R.L کشور سازنده ایتالیا مرجع عرضه کننده فن آوران میکروبشناسی راین

  • مبلغ برآورد مالی
  • 0
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-13
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-15
  • استان
  • خراسان رضوی
  • رسانه منتشرکننده
  • ستاد ایران
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد