کاربر مهمان

مناقصه خرید پیچ و مهره های توربین ...

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2700063
  • کد آگهی
  • ۵۳,۱۳۲,۷۴۶
  • مجموعه آگهی
  • توربين و تجهيزات-پيچ ، مهره ، ميخ ، واشر و ...
  • مناقصه گذار
  • تولید نیروی برق بندرعباس
  • عنوان آگهی
  • مناقصه خرید پیچ و مهره های توربین ...

  • شرح آگهی
  • مناقصه خرید پیچ و مهره های توربین نیروگاه بندرعباس

  • مبلغ برآورد مالی
  • 0
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-06
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-13
  • استان
  • هرمزگان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • https://iets.mporg.ir --- سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir --- شرکت تولید نیروی برق بندرعباس آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ۲۷/م/۱۴۰۱ این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای : خرید پیچ و مهره های توربین نیروگاه بندرعباس به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۴۴۱۰۰۰۰۴۲ اقدام نماید. لذا از شرکتهای واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ ۱.۰۹۰.۰۰۰ریال (یک میلیون و نود هزار ریال) بصورت الکترونیکی از تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ اقدام و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد، لازم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : ۳۳۶۶۹۸۵۵-۰۷۶ داخلی ۸۳۴ تماس حاصل فرمایند. توضیحات : ۱- مهلت ارسال پیشنهاد: ۲۸/۰۹/۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح ۲- زمان بازگشایی پاکات: ۲۸/۰۹/۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح ۳- مدت زمان اجرای کار : شش ماه شمسی ۴- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ۱۲.۷۸۸.۴۰۰.۰۰۰(دوازده میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد هزار) ریال می باشد که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد. (فرمت ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست عیناً مطابق با فرمت مندرج در پیوست اسناد مناقصه باشد، بدیهی است در صورت عدم استفاده از فرمت مذکور مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه حذف می گردد.) ۵- دستگاه نظارت دفتر فنی تولید می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سوالات خود با داخلی ۸۳۳ آقای مهندس بهرامی و ۸۲۴ آقای مهندس دیرباز تماس حاصل فرمایند. ۶- هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد. ۷- آگهی ما در سایتهای پایگاه ملی مناقصات www.iets.mporg.ir ، سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir دولت و پایگاه اطلاع رسانی معاملات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس www.tender.tpph.ir قابل مشاهده می باشد. روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد