کاربر مهمان

مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم...

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2693543
  • کد آگهی
  • ۵۳,۱۳۲,۷۹۵
  • مجموعه آگهی
  • تعميرات، نگهداري، کاهش تلفات و رفع اتفاقات شبکه هاي برقي-شبکه هاي روشنايي و نورپردازي-تابلو برق و باکس تجهيزات برقي-انواع ژنراتور و مولد برق-تاسيسات هيدرو مکانيکال و الکترومکانيکال
  • مناقصه گذار
  • تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
  • عنوان آگهی
  • مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم...

  • شرح آگهی
  • مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختمان ها، محوطه مخازن و تلمبه خانه ها ،نگهداری وتعمیرات دیزل ژنراتورهای برق اضطراری ،نگهداری و تعمیرات مکانیکی و الکتریکی تلمبه خانه ها ،نگهداری و تعمیرات تابلو برق چاه های آب شرب درحوزه مدیریت بهره برداری منطقه شرق

  • مبلغ برآورد مالی
  • 0
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-02
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-08
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • https://iets.mporg.ir --- مهلت ومحل دریافت اسنادمناقصه ازسامانه ستاد :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسنادمناقصه از روز چهارشنبه مورخ ۰۲/ ۰۹/۱۴۰۱تا ساعت ۱۶:۱۵ روز سه شنبه مورخ۰۸/۰۹/۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمائید. ---- آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت اول شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (یکپارچه) " انجام خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم آلارم و سرریز مخازن ،نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنائی ساختمان ها، محوطه مخازن و تلمبه خانه ها ،نگهداری وتعمیرات دیزل ژنراتورهای برق اضطراری ،نگهداری و تعمیرات مکانیکی و الکتریکی تلمبه خانه ها ،نگهداری و تعمیرات تابلو برق چاه های آب شرب درحوزه مدیریت بهره برداری منطقه شرق"از محل اعتبارات جاری شرکت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۴۸۴۲۰۰۰۰۷۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ۱-شرکت‌کنندگان در مناقصه باید دارای گواهینامه معتبر تایید صلاحیت بهره‌برداری از تاسیسات آب شرب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ویا تایید یه ثبت نام صلاحیت بهره برداری ازسازمان مربوطه و نیز دارای گواهی صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وهم چنین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی باشند. ۲- محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری(منابع داخلی) شرکت می‌باشد. ۳- مهلت ومحل دریافت اسنادمناقصه ازسامانه ستاد :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسنادمناقصه از روز چهارشنبه مورخ ۰۲/ ۰۹/۱۴۰۱تا ساعت ۱۶:۱۵ روز سه شنبه مورخ۰۸/۰۹/۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمائید. ۴- زمان بازدید وجلسه‌ی توجیهی: شرکت‌کنندگان درمناقصه باید وفق تبصره ۱۰ماده ۱ اوراق شرایط مناقصه از ساعت۸ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ۰۹/۰۹/۱۴۰۱از محل موضوع مناقصه بازدید به عمل آورده و در جلسه توجیهی روز شنبه مورخ ۱۲/ ۰۹/۱۴۰۱ راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر قراردادهای شرکت مناقصه‌گزار واقع در: خیابان فاطمی، خیابان حجاب، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، شرکت نمایند. ۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان ۰۰۰ر۶۱۳ر۶۳۱ر۳ (سه میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و ششصد و سیزده هزار) ریال و به یکی از انواع ذیل می‌باشد: چک بانکی تضمینی، ضمانت‌نامه بانکـی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۸۴۷۴۰۴۰۴۰۹۴۰۳ و شماره شبا IR۶۰۰۵۶۰۰۸۴۷۰۴۰۰۴۰۴۰۹۴۰۰۰۳ نزد بانک سامان شعبه تجریش کد ۸۴۷ به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران.و یا ارائه گواهی مطالبات قطعی تایید شده مناقصه‌گر نزد شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۶-زمان و محل ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف : متقاضیان شرکت در مناقصه باید تصویر سپرده شرکت درمناقصه به یکی ازروش های فوق الذکر را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و همچنین فیزیک پاکت "الف" (اصل سپرده شرکت درمناقصه به یکی ازروش های مذکور) را تا ساعت ۱۵:۳۰روز یکشنبه مورخ ۲۰/ ۰۹/۱۴۰۱به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، خیابان حجاب ، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، تحویل، و رسید دریافت نمایند . ۷- مهلت و محل تحویل پیشنهادها در سامانه ستاد : متقاضیان شرکت در مناقصه بایدکلیه مدارک مربوط به پاکات (الف ، ب، ج ) و اسناد ارزیابی کیفی را حداکثر تا ساعت ۱۵:۳۰روز یکشنبه مورخ۲۰/ ۰۹/۱۴۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید. ۸- زمان و محل گشایش پیشنهادها در سامانه ستاد : ساعت ۱۱:۰۰ روزچهارشنبه مورخ ۲۳ / ۰۹ / ۱۴۰۱در دفتر قراردادها. ۹- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ۱۰- هزینه درج آگهی مناقصه به عهده مناقصه‌گزار می‌باشد. ۱۱- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکز تماس ۱۴۵۶-۰۲۱ ۱۲- نشانی‌های سایت‌های اینترنتی به شرح ذیل: سایت این شرکت: (http://tww.tpww.ir)، سایت ملی مناقصات: (http://iets.mporg.ir)، سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: (http://www.nww.ir) شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص)
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد