کاربر مهمان

مناقصه انجام حفاری ولوله گذاری چاه های مشاهده ای...

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2595368
  • کد آگهی
  • م ع/ 01 /1401 نوبت اول
  • مجموعه آگهی
  • شبکه هاي انتقال آب-حفاري و تجهيز چاه (محصور نمودن چاه و ...)
  • مناقصه گذار
  • آب منطقه ای زنجان
  • عنوان آگهی
  • مناقصه انجام حفاری ولوله گذاری چاه های مشاهده ای...

  • شرح آگهی
  • مناقصه انجام حفاری ولوله گذاری چاه های مشاهده ای محدده های مطالعاتی واقع در استان زنجان

  • مبلغ برآورد مالی
  • 37,059,663,947
  • مبلغ تضمین
  • 1,852,983,197
  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-12
  • دریافت اسناد
  • 0000-00-00
  • استان
  • زنجان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • https://www.znrw.ir----www.setadiran.ir
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد