کاربر مهمان

مناقصه حفاری چاه مکانیکی به روش دورانی ...

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2585364
  • کد آگهی
  • ۵۳,۱۲۸,۵۶۳
  • مجموعه آگهی
  • حفاري و تجهيز چاه (محصور نمودن چاه و ...)
  • مناقصه گذار
  • آب و فاضلاب استان همدان
  • عنوان آگهی
  • مناقصه حفاری چاه مکانیکی به روش دورانی ...

  • شرح آگهی
  • مناقصه حفاری چاه مکانیکی به روش دورانی شماره ۱۸شهری شهرستان اسدآباد ۱۴۰۱/۲۸۹

  • مبلغ برآورد مالی
  • 14,695,032,664
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-06
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-12
  • استان
  • همدان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • https://iets.mporg.ir ---- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir ---- فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضلاب استان همدان (سهامی خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه های ذیل بر اساس فهارس بهای سال ۱۴۰۱ را به پیمانکارانی که دارای گواهی صلاحیت در رشته مربوطه و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذارنماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir در سامانه ستاد انجام خواهد شد.لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. - تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: ۶/۷/۱۴۰۰ - هزینه خرید اسنادمناقصه: مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال است که میبایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره ۰۱۰۱۳۹۶۱۹۷۰۰۱ به نام شرکت آب و فاضلاب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد. - مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ ۶/۷/۱۴۰۰ لغایت ۱۲/۷/۱۴۰۰ تاپایان وقت اداری. - آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت اداری ۲۳/۷/۱۴۰۰ (مدت اعتبار پیشنهاد ها ۳ ماه است.) - تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ ساعت ۹ در سالن جلسات مناقصه گزار. - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق بند الف ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴واصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت۵۷۵۹۲ه مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ ارائه نماید.اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار علاوه بر بارگزاری در سامانه می بایست در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۰ به دبیر خانه شرکت آب و فاضلاب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود. شماره مناقصه موضــــــــــــــوع رتبه پیمانکار شماره فراخوان در سامانه ستاد مبلغ برآورد(ریال) تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال) ع/۲۸۷/۱۴۰۱ توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرستان همدان آب ۲۰۰۱۰۰۷۰۰۱۰۰۰۱۹۳ ۱۵,۹۲۶,۷۶۰,۴۶۴ ۷۹۶,۳۳۸,۰۲۳ ع/۲۸۸/۱۴۰۱ حفاری چاه مکانیکی به روش دورانی شماره ۲۰ شهری شهرستان اسدآباد کاوشهای زمینی ۲۰۰۱۰۰۷۰۰۱۰۰۰۱۹۴ ۱۵,۲۸۰,۱۵۷,۹۸۴ ۷۶۴,۰۰۷,۸۹۹ ع/۲۸۹/۱۴۰۱ حفاری چاه مکانیکی به روش دورانی شماره ۱۸ شهری شهرستان اسدآباد کاوشهای زمینی ۲۰۰۱۰۰۷۰۰۱۰۰۰۱۹۵ ۱۴,۶۹۵,۰۳۲,۶۶۴ ۷۳۴,۷۵۱,۶۳۳ نشانی مناقصه گزار: همدان میدان بیمه جنب اداره ثبت احوال شرکت آب و فاضلاب استان همدان و ساعت اداری (شنبه تا چهارشنبه ۷:۴۵ تا ۱۴:۱۵ ،پنجشنبه ۷:۴۵ تا ۱۳:۱۵) اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است. شرکت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد