کاربر مهمان

مناقصه خدمات بازدید و مانور و ثبت اطلاعات شیرآلات ...

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2578461
  • کد آگهی
  • ۵۳,۱۲۸,۳۸۹
  • مجموعه آگهی
  • مهندسي و مشاوره، طراحي و مطالعه-نقشه کشي و نقشه برداري و مشاوره-زمین شناسی ، ژئوتکنیک ، ژئوفیزیک ، مقاومت مصالح ، اطلاعات جغرافیایی و GIS
  • مناقصه گذار
  • آب و فاضلاب منطقه 1 شهر تهران
  • عنوان آگهی
  • مناقصه خدمات بازدید و مانور و ثبت اطلاعات شیرآلات ...

  • شرح آگهی
  • مناقصه خدمات بازدید و مانور و ثبت اطلاعات شیرآلات سبک و اصلاح نقشه های GIS شبکه¬های توزیع آب درمحدوده شرکت

  • مبلغ برآورد مالی
  • 29,584,555,000
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1401-06-31
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-11
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. --- آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده (همزمان) شماره ۱۶-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان"خدمات بازدید و مانور و ثبت اطلاعات شیرآلات سبک و اصلاح نقشه های GIS شبکه¬های توزیع آب درمحدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران" به شماره" ۲۰۰۱۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۲۱" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. ۱. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان: ساعت: ۰۰: ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ - مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت: ۱۶ روز دوشنبه مورخ ۱۱/۰۷/۱۴۰۱ - مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت: ۱۶ روزدوشنبه مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۱ - زمان بازگشایی پاکات: ساعت: ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار. ۲. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۲۹.۵۸۴.۵۵۵.۰۰۰ ریال ( بیست و نه میلیارد و پانصد و هشتاد و چهار میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار) ریال بر اساس فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه می باشد. ۳. مدت زمان اجرای کار: از تاریخ صورتجلسه شروع به کار به مدت دوازده ماه شمسی . ۴. شرایط شرکت کنندگان: الف) ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ب ) ارائه گواهینامه احراز صلاحیت (رتبه ۵) در رشته آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا گواهینامه احراز شرایط انجام امور نگهداری و بهره برداری شبکه های جمع آوری فاضلاب از شرکت مهندسی آبفای کشور ( رتبه ۴ ). ج) ارائه حداقل دو سابقه کار مشابه با عملیات موضوع مناقصه و در زمینه شبکه توزیع آب. د) ارائه دو رضایتنامه مرتبط از کارفرمایان قبلی(متناظر با قراردادهای ارائه شده در بند قبل) که با تایید بالاترین مقام شرکت یا معاونت نظارت بر بهره برداری یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد. ه ) ارائه حداقل ۲ سال مفاصا حساب مالیاتی از ۵ سال گذشته. ۵. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱.۰۸۷.۵۳۷.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و هفت هزار) ریال می باشد که می توانند بصورت فیش واریز نقدی به حساب جاری ۳۰۰۳۱۱۹۷۷۱۸۸۱۲ و به شماره شبا ۳۲۰۶۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰۹۷۷۱۸۸۱۰۰۲IR بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران تهیه و در بخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف (سپرده) می بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه گردد. ۶. محل تأمین اعتبار: بودجه جاری( طرحهای غیر عمرانی). ۷. سایر شرایط: به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ۸. نشانی سایتهای اینترنتی: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور http://www.nww.ir و ملی مناقصات http://iets.mporg. ir و آبفای منطقه یک www.t۱ww.tpwww.co.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir می باشد. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است. مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱ ----- https://iets.mporg.ir/
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد