کاربر مهمان

مناقصه توسعه برنامه های آموزشی جهت ارتقای سواد مالی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 2493654
  • کد آگهی
  • 94308
  • مجموعه آگهی
  • مناقصات کشورهای خارجی
  • مناقصه گذار
  • UNDP Country Office - UZBEKISTAN
  • عنوان آگهی
  • مناقصه توسعه برنامه های آموزشی جهت ارتقای سواد مالی

  • شرح آگهی
  • مناقصه توسعه برنامه های آموزشی جهت ارتقای سواد مالی на разработку программ и реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности и осведомленности населения в Ферганской долине

  • مبلغ برآورد مالی
  • 0
  • مبلغ تضمین
  • 0
  • تاریخ انتشار
  • 1401-05-19
  • دریافت اسناد
  • 1401-05-31
  • کشور
  • ازبکستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های خارجی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • https://procurement-notices.undp.org
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد