مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802849
  • کد آگهی
  • 140128460000112572
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان همدان
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده پلاک ثبتی 11240.9 به آدرس: همدان ، دوازده متری سنگ شیر،کوچه برچلویی،پلاک 160 بازدید به عمل آوردم.مساحت عرصه این پلاک طبق تصویر سند به شماره سریال 430215 هـ 99 برابر 106.82 مترمربع است که در آن ساختمان دو طبقه ای موجود است که قدمتی حدود 50 سال دارد.در واقع اعیان این ملک فاقد ارزش ارزیابی است.مطابق کروکی شهرداری حدود 20.85 مترمربع در تعریض خیابان قرار می گیرد.یعنی باقیمانده ملک حدود 86 مترمربع است.همچنین مطابق پروانه ای که در حال دریافت است 5.5 طبقه به این ملک ارتفاع مجاز داده شده است.این ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز است.ارزش ششدانگ عرصه پلاک (باقیمانده ملک) بازای هر مترمربع 310/000/000 ریال و مجموعاً برابر با 26/660/000/000 ( بیست و شش میلیارد و ششصد و شصت میلیون) ریال برآورد می گردد. لذا این اجراء بتاریخ 1401/10/05ساعت 9 الی 9:30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .بـرنـده مزایده کسی است که بالا

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-05
  • استان
  • همدان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد