مزایده یک قطعه زمین شالیزار

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801618
  • کد آگهی
  • 140134460000149300
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی بخش رحیم آباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین شالیزار

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین شالیزار با حدود اربعه : شمالا به رودخانه شرقا به زمین بایر حبیب حبیبی جنوبا به جاده خاکی محل و غربا به مدرسه و زمین مرتضی محمدی به مساحت 10058/67متر مربع اعلام شده است با توجه به موقعیت مکانی و بررسیهای انجام گرفته از وضعیت قیمت رقبات همجوار و نوع کاربری و جمیع عوامل موثر و ذیمدخل در قضیه به ازای هر متر مربع مبلغ 1/000/000ریال بمساحت 10058/67متر مربع جمعا به مبلغ 10/058/670/000ریال ( ده میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و ششصدوهفتاد ریال ) بر آورد و اعلام می گرددکه از طریق مزایده در تاریخ 1401/09/20 روز یک شنبه ساعت 10الی09صبح در اجرا

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-20
  • استان
  • گیلان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد