تاریخ روز مزایده گذشته

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 767301
  • کد آگهی
  • 140103912420000012
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی آزادشهر
  • عنوان آگهی
  • تاریخ روز مزایده گذشته

  • شرح آگهی
  • مزایده مقدار پنج سهم مشاع از هشت سهم سی و چهارهزار متر مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت هشتاد هزار (80/000) متر مربع که در آن احداث بنا شده دارای پلاک ثبتی یکصدو دو فرعی از دوازده اصلی (12/102-اصلی)واقع در بخش هشت(8) حوزه ثبتی آزادشهر ب

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-14
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-11
  • استان
  • گلستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد