مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763814
  • کد آگهی
  • 140103931051000374
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی کرج
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 59276 فرعی از 170 اصلی ، مفروز و مجزا شده از12320 فرعی از اصلی مذکور ، قطعه 3 در طبقه3 و واقع در بخش 00 ناحیه 04 حوزه ثبت ملک کرج-ناحیه سه استان البرز به مساحت 167.22 متر مربع

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-06
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-18
  • استان
  • البرز
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد