مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 762377
  • کد آگهی
  • 140132460000124233
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده: آدرس ملک : شهرکرد اراضی دو تو ضلع شمالی جاده دانشگاه آزاد مشخصات سند ثبتی : پلاک ثبتی 343 فرعی از 4 اصلی بخش ده به مساحت 3/245/000 مترمربع سه میلیون و دویست و چهل و پنج هزار مترمربع ، مورد ثبت شماره 1049 در صفحه 148 ، دفتر 7 دفاتر ناحیه 2 ثبت ملک منطقه یک شهرکرد ، مالک آقای قاسم خلیلی مقدم بشماره ملی 4669380923 فرزند نوراله مالک سیزده هزار و ششصد و شصت و یک سهم مشاع از 90 میلیون سهم عرصه و اعیان دارای سند اصلی بشماره چاپی 436711 . که با توجه به مطالبات انجام شده مساحت مشاعی ملک موصوف به میزان 492/55 مترمربع مشاع

  • تاریخ انتشار
  • 1401-06-31
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-17
  • استان
  • چهار محال و بختیاری
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد