مزایده یکباب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 759146
  • کد آگهی
  • 140168460000332222
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب خانه احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 111/70 مترمربع شماره 2944 فرعی از 4494 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک اصلی مزبور واقع در بخش 7 تهران اراضی امانیه با حدود اربعه شمالا بطول 4/50 دیواریست به خیابان صفا ، شرقا بطول 16/40متر دیواریست به خیابان ، جنوبا بطول 9/20 متر دیوار به دیوار خانه شماه 1799 فرعی از اصلی ، غربا بطول 16/20 متر به قطعه 563 تفکیکی ، که یک جلد سند مالکیت ششدانگ آن ذیل شماره ثبت 93970 صفحه 425 دفتر 629 به شماره چاپی 699441 به تاریخ 1340/08/23 ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است. طبق برگه اخطار خلاف معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 13 تهران به شماره 1300016690 مورخ 1400/11/16 در بنای موجود 20 مترمربع مغازه بانضمام 27/40 مترمربع مسکونی و 8 مترمربع انبار مسکونی خلاف اعلام شده است. بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی، استعلام ثبتی ، واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه ، وکالتنامه و ... و در رهن یا بازداشت بودن ملک یا هرگونه تداخل یا تعارض ثبتی و سندی با اینجانب نمی باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهای لازم اخذ گردد. مشخصات ملک : ساختمان قدیمی ساز و دارای دوبر با نمای آجر گری می باشد . در قسمت شمالی ملک در طبقه همکف یک باب مغازه حدود 20 متر مربعی کف موزائیک و دیوارها گچ و رنگ می باشد

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-09
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد