مزایده اموال

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 755049
  • کد آگهی
  • 140111460000026400
  • مجموعه آگهی
  • انواع ديگ بخار ، مشعل و کوره
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه 5 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان
  • عنوان آگهی
  • مزایده اموال

  • شرح آگهی
  • نمزایده اموال منقول مورد مزایده در خصوص دعوی آقای فرزاد بیات (خواهان) به طرفیت شرکت کیاشیمی زنگان در تاریخ 11/4/1401 به نشانی – استان زنجان – شهرستان زنجان – شهرک صنعتی نوآوران – نوآوران 2 روبروی شرکت گلرنگ – شرکت کیاشیمی زنگان در حضور آقایان علی نوری نماینده شرکت و فرزاد بیات (خواهان پرونده) و یوسف عبدالهی نگهبان شرکت از یک دستگاه دیگ بخار بازدید به عمل آمد . نتیجه آن جهت بهره برداری لازم به حضور تقدیم می گردد . 1 – رویت و بازدید از یک

  • تاریخ انتشار
  • 1401-06-19
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-12
  • استان
  • زنجان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد