مزایده ،یکدستگاه موتور محرک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 738790
  • کد آگهی
  • 140125460000118935
  • مجموعه آگهی
  • انواع موتور ، گيربکس و ساير متعلقات
  • مزایده گذار
  • اجرای احکام شعبه 1 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان گناباد
  • عنوان آگهی
  • مزایده ،یکدستگاه موتور محرک

  • شرح آگهی
  • مزایده ،یکدستگاه موتور محرک جک شاسی کش دو و نیم تن مدل 2006 واقع در انبار دانشگاه آزاد را جهت توقیف معرفی نموده که توسط اجرای احکام توقیف شده است ، طبق نظر کارشناس موتور فوق به تنهایی کارایی ندارد بلکه تواماٌ با جک و متعلقات آن دارای کاربری مفید می باشد . علیهذا پایه موتور به تنهایی به مبلغ 40/000/000 ریال ارزیابی شده است و مقرر شده در روز یکشنبه مورخه 1401/06/13از ساعت 10الی11صبح از طریق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد،لذا طالبین به خرید می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر ودر مزایده شرکت نمایند .مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بال

  • تاریخ انتشار
  • 1401-05-20
  • دریافت اسناد
  • 1401-06-13
  • استان
  • خراسان رضوی
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد