کاربر مهمان

مزایده 1-امتیاز خط تلفن همراه اول

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 862477
  • کد آگهی
  • 140247460000002493
  • مجموعه آگهی
  • خط ، شماره تلفن و سيم کارت
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ساری
  • عنوان آگهی
  • مزایده 1-امتیاز خط تلفن همراه اول

  • شرح آگهی
  • مزایده 1-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09111505300 از نوع دائمی کارکرده به مبلغ 380/000/000 ریال (سیصد وهشتاد میلیون ریال) 2-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09111513109 از نوع دائمی کارکرده به مبلغ 760/000/000 ریال (هفتصدوشصت میلیون ریال) 3-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09124443907 از نوع دائمی کارکرده به مبلغ 475/000/000 ریال (چهارصدوهفتاد وپنج میلیون ریال) 4-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09119609702 از نوع اعتباری کارکرده به مبلغ 4/750/000 ریال (چهار میلیون وهفتصدوپنجاه هزارریال) 5-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09119609708 از نوع اعتباری کارکرده به مبلغ 4/750/000 ریال(چهار میلیون وهفتصدوپنجاه هزارریال) 6-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09119609709 از نوع اعتباری کارکرده به مبلغ 4/750/000 ریال (چهار میلیون وهفتصدوپنجاه هزارریال) 7-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09129308701 از نوع دائمی کارکرده به مبلغ 95/000/000 ریال(نودوپنج میلیون ریال) 8-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09113159160 از نوع دائمی کارکرده به مبلغ 9/500/000 ریال(نه میلیون وپانصد هزارریال) 9-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09113260771 از نوع دائمی کارکرده به مبلغ 9/500/000 ریال(نه میلیون وپانصد هزارریال) 10-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09109502297 از نوع اعتباری کارکرده به مبلغ 4/750/000 ریال(چهار میلیون وهفتصدوپنجاه هزارریال) 11-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09915308701 از نوع اعتباری کارکرده به مبلغ 300/000 ریال(سیصد هزارریال) 12-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09911236995 از نوع اعتباری کارکرده به مبلغ 300/000 ریال(سیصدهزارریال) 13-امتیاز خط تلفن همراه اول شماره 09114880520 از نوع اعتباری کارکرده به مبلغ 950/000 ریال(نهصدوپنجاه هزاریال)

  • تاریخ انتشار
  • 1402-01-09
  • دریافت اسناد
  • 1402-01-28
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد