کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 862357
  • کد آگهی
  • 140203918584000001
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی آستانه اشرفیه
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 501 فرعی از 33 اصلی بمساحت 3284/4 مترمربع متعلق به مدیون مذکور بازداشت گردیده که برابر گزارش مورخ 1401/08/12 هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ، سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق به مبلغ هیجده میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال (18/192/000/000 ریال ) ارزیابی و قطعیت یافته است و طبق گزارش توصیف اجمالی مامور اجرای این اداره ، ملک مورد مزایده واقع در آستانه اشرفیه ، جاده کیاشهر ، روستای کشل آزاد محله بصورت یک قطعه زمین بصورت نیمه محصور ، فاقد هرگونه بنا و اعیان بوده و فاقد امتیازات آب، برق، گاز و در تصرف مالک میباشد . حدود مشخصات پلاک فوق بشرح ذیل ؛ شمالا : (پرچین است) بطول (00 / 23) بیست وسه متر به خیابان ، شرقا : در بیست وسه قسمت که قسمتهای پنجم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم و هفده

  • تاریخ انتشار
  • 1402-01-07
  • دریافت اسناد
  • 1402-01-19
  • استان
  • گیلان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد